chính sách bảo mật của nhung hươu hương sơn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA NHUNG HƯƠU HƯƠNG SƠN

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Đó là cam kết của NHUNG HƯƠU HƯƠNG SƠN

Trân trọng!